Följ oss här:

IT Advisor är ett företag som erbjuder konsulttjänster och produktnära tjänster inom IT-säkerhet


Ledning & Styrning

Har din IT-organisation svårt att hantera sina risker och IT-säkerhetskrav? Fungerar ledningen och styrningen av dina IT-säkerhetstjänster som det är tänkt?

IT Advisors erfarna konsulter kan stötta din organisation att uppnå sina mål. Vi kan förstärka din IT-organisation med erfarenhet och kompetens.

Projektledning

Uppfyller ditt IT-projekt inte dina förväntningar? Planerar du ett IT-säkerhetsprojekt?

IT Advisor erbjuder projekt- och programledare med mångårig erfarenhet av att leverera komplexa och affärskritiska IT-säkerhetsprojekt inom IAM och SRM.

Tekniska specialister

Är din verksamhet osäker på vilken lösning som bäst uppfyller verksamhetens behov? Står den inför ett tekniskt utmanande införande- eller förändringsprojekt?

IT Advisor har gedigen erfarenhet av att arbeta med lösningsarkitektur, design, implementation samt drift och förvaltning av I&AM- och SRM-lösningar.

Molnmigration

Molntjänster är idag en realitet för många verksamheter. Har din verksamhet den kunskap och erfarenhet som krävs för att maximera de möjligheter som molntjänster och -teknologi erbjuder?

IT Advisor har många års erfarenhet av partnerskap och att arbeta med några av de största molnleverantörerna.

Våra konsulter

Våra konsulter har omfattande kunskap och djup erfarenhet inom hela värdekedjan, från ledning och styrning till arkitektur och teknik. Många är certifierade inom sina områden.

Exempel på roller i konsultuppdrag:

 • Rådgivare inom IT och IT-säkerhet
 • IT Service Manager
 • IT-säkerhetsarkitekt
 • Program- och projektledare
 • Integrationsspecialister
 • Utvecklare

Exempel på certifieringar:

 • ITIL®
 • PMP®
 • CISSP®
 • CISM
 • IBM Certified Deployment Professional
 • AWS Solution Architect