Följ oss här:

Våra konsulter

Våra konsulter har omfattande kunskap och djup erfarenhet inom hela värdekedjan, från ledning och styrning till arkitektur och teknik. Många är certifierade inom sina områden.


Exempel på roller i konsultuppdrag:

 • Rådgivare inom IT och IT-säkerhet
 • IT Service Manager
 • IT-säkerhetsarkitekt
 • Program- och projektledare
 • Integrationsspecialister
 • Utvecklare

Exempel på certifieringar:

 • ITIL®
 • PMP®
 • CISSP®
 • CISM
 • IBM Certified Deployment Professional
 • AWS Solution Architect