Följ oss här:

Identity & Access Management

Identity & Access Management (IAM) är förmågan att effektivt styra, förvalta och underhålla vem som har åtkomst till vad i ett företags IT-landskap. IAM-lösningar berör hela livscykeln för dessa behörigheter och hur de skall tilldelas på rätt sätt till rätt användare av rätt skäl.

IAM tillgodoser verksamhetens behov av förbättrad säkerhet och effektivare processer samtidigt som slutanvändarupplevelsen förenklas.


IAM bidrar till affärsnytta

 • Kortare ledtider genom automatisering av processer.
 • Efterlevnad av lagar och direktiv.
 • Kortare time-to-market genom att erbjuda centrala standardiserade tjänster som kan återanvändas.
 • Bättre kontroll på vad som sker i IT landskapet.
 • Lägre risk genom förbättrad säkerhet.

IT Advisors erbjudande inom IAM

 • Kravinsamling och analys av verksamhetens behov av IAM-lösningar.
 • Framtagande av “business case” för IAM.
 • Upphandling av IAM-tjänster, lösningar och mjukvaror.
 • Definition av IAM roadmap och strategi.
 • Förändringsledning vid införande av IAM.
 • Projektledning och teknisk implementation av IAM-lösningar.
 • Integration mellan IAM-system och befintliga IT-applikationer och tjänster.
 • Utveckling av skräddarsydda lösningar för kundspecifika krav och processer.
 • Drift och förvaltning av befintliga IAM-system och tjänster.