Följ oss här:

Cyber Security Monitoring & Control

Cyber Security Monitoring & Control är förmågan att på ett effektivt sätt övervaka, upptäcka samt bekämpa potentiella hot mot verksamheten.

Detta innefattar att ha processer och rutiner samt säkerhetsmekanismer i form av tekniska lösningar för detektering och hantering av hot, attacker och olovligt nyttjande av IT-tjänster.


Cyber Security Monitoring & Control bidrar till affärsnytta

  • Kunskap och förmåga att hantera eventuella incidenter på ett effektivt sätt.
  • Övervaka dagens utmaningar och incidenter och vara förberedd för framtidens krav.
  • Minska risken för störningar och incidenter i den dagliga verksamheten.
  • Bättre kontroll på vad som sker i IT-landskapet för att kunna stötta verksamheten samt IT-organisationen.

IT Advisors erbjudande

  • Identifiera affärskrav såväl som tekniska krav för Cyber Security-lösningar.
  • Framtagande och etablering av roadmap och strategi inkluderat business case för Cyber Security.
  • Upphandling av Cyber Security-tjänster och -lösningar samt mjukvara.
  • Projektledning och teknisk implementering av Cyber Security-lösningar.
  • Förvaltning av tjänster och lösningar för Cyber Security.