Följ oss här:

Cloud Migration & Integration

Vi hjälper våra kunder med att ta fram, etablera och förvalta molnstrategier och cloud brokering-tjänster samt integration, transformation och migration av applikationer och IT-tjänster till utvalda molntjänster.

Vi erbjuder skickliga och erfarna konsulter som är certifierade av Amazon (AWS) och Microsoft (Azure, AD, etc.) som arbetar enligt väl beprövade och solida ramverk.


Hur IT Advisor kan bidra till ökad affärsvärde relaterat till användandet av molntjänster

 • Skapa en effektiv och gedigen grund för arbetet med molntjänster genom att definiera molnstrategier, ta fram business case, analysera leverantörer etc.
 • Accelerera införandet av användningen av molntjänster samt förbättra organisationernas kunskaper och förmågor relaterade till molnet.
 • Säkerställa effektiv och korrekt användning av molntjänster, t.ex. genom att införa cloud brokering.
 • Etablera och leverera integrations-, transformations- och migrationsprojekt med god precision och till förväntat resultat.

IT Advisors erbjudande

Nedan följer exempel på artefakter, aktiviteter och funktioner som IT Advisor kan hjälpa dig med:

 • Molnstrategier
 • Framtagande och analys av business case
 • Selektion och upphandling av molnleverantörer
 • Cloud Brokering-tjänster
 • Molnarkitekturer
 • Integration, transformation, och migration av applikationer och IT-tjänster till molnet
 • Automatiseringstillämningar i molnet (Serverless computing, AI, Code-based infra)