Följ oss här:

Vi samarbetar med världsledande företag

Våra samarbetspartners är ledande inom sina respektive områden. Tillsammans kan vi erbjuda överlägsna lösningar till våra kunder.


IBM

IBM-logo_

IBM Security utvecklar smarta säkerhetslösningar och tjänster som hjälper företag att vara bättre förbereda för framtidens cybersäkerhethot. Som partner erbjuder IT Advisor tjänster kring IBM’s lösningar för Identity and Access Management, Identity Governance and Administration samt Priviliged Access Management.

Sailpoint

SailPoint-Final_

SailPoints identitetshanteringslösningar ger fullständig synlighet till vem som gör vad samt vilken typ av risk som det representerar vilket gör det möjligt att enkelt vidta åtgärder. Genom att länka människor, applikationer, data och enheter förbättrar men företags medvetenhet kring identitets- och behörighetshantering både internt och i molnet.

AWS

45322dd7a7d6ec87621ac23bc348116f

Vi har arbetat med AWS sedan vi grundades och har varit partner i nästan 8 år. Flertalet av våra konsulter är AWS-utbildade och många är även certifierade.