Följ oss här:

Vi arbetar med globala kunder inom många olika marknadssegment:


Retail

På detta företag inom retail arbetar vi med ett större team för att underhålla och utveckla befintlig plattform för att öka företagets konkurrenskraft. Vi ser ett ökande behov av våra tjänster från specifika affärsområden där vi är en viktig partner för att de ska nå sina affärsmål.

Försäkring

Vi har även uppdrag inom bank och finans. Hos detta företag i försäkringsbranschen är vi en viktig del av deras operations och arbetar samtidigt med den transformation som företaget genomgår.

Tillverkningsindustri

På detta globala industriföretag arbetar vi inom flera områden. Vi har en aktiv del i daglig drift och med uppgradering av befintliga plattformar samtidigt som vi deltar i projekt för införande av nya leverantörer samt nya arbetssätt kopplat till moln-lösningar.