Följ oss här:

Vi erbjuder konsulttjänster samt molnbaserade tjänster inom IT-säkerhet

Affärsidé

IT Advisor är ett företag som erbjuder konsulttjänster och produktnära tjänster inom IT-säkerhet. Vi utför också förvaltningsuppdrag av IT-säkerhetstjänster och -lösningar.

Grunden för vår framgång baseras på att vi har solid kunskap och bred erfarenhet inom alla delar av IT-leveransen. Vi kallar det The IT Security Value Chain®.


Vision

Vår vision är att vara Skandinaviens ledande konsultföretag inom IT-säkerhet och ett naturligt val för våra kunder när de söker en samarbetspartner inom området.


Våra medarbetare

Vi ska också vara en mycket attraktiv arbetsgivare som lägger stor vikt vid att utveckla våra konsulter i deras yrkesroller såväl som individer.


Våra kunder

Vi arbetar med några av nordens ledande företag och organisationer inom bland annat:

  • IT & telekom
  • Logistik
  • Bank, finans och försäkring
  • Industri, fordon & transport
  • Bygg & fastighet
  • Detaljhandel
  • Hälso- och sjukvård
  • Offentlig sektor

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt som vi gör, allt ifrån rekrytering, personalutveckling, när vi hjälper våra kunder, ledning och styrning av företaget till hur vi uppträder i det dagliga arbetet.

Det är med vår värdegrund i ryggen vi arbetar för att skapa det bästa teamet som kan ge våra kunder det bästa erbjudandet så att vi blir deras bästa partner.

Kvalitet

Kvalitet genomsyrar allt vi gör.

Entreprenörskap

Entreprenörskapets energi och engagemang är en central
nerv i vår företagskultur.

Professionalism

Professionalism är en förutsättning för att i slutändan kunna hjälpa
våra kunder på bästa sätt.

Vi samarbetar med världsledande företag

Våra samarbetspartners är ledande inom sina respektive områden. Tillsammans kan vi erbjuda överlägsna lösningar till våra kunder.

Samarbetspartners

Kunder

Vi arbetar med globala kunder inom många olika marknadssegment:

Kunder