Följ oss här:

Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av IT Advisor Sweden AB.
IT Advisor Sweden AB är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med alla relevanta lagar och regler.
Det innebär bl.a. att vi kontinuerligt vidtar åtgärder för att skydda integriteten av all data som överförs till oss.

Överförd data är endast tillgänglig för behöriga användare.

IT Advisor Sweden delar inte personuppgifter med tredje part.

Externa Länkar
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vänligen observera att IT Advisor Sweden AB inte kan hållas ansvarigt för de integritetspolicys som råder på sådana andra webbplatser.

Efterlevnad

Om Du har några frågor angående vår policy kan du kontakta oss via e-post: info@itadvisor.se.

Ändringar av denna policy

Ändringar av denna policy kommer att publiceras på den här sidan.