Följ oss här:

Vi arbetar med hela värdekedjan

Så här arbetar vi

IT Advisor är verksamma i hela värdekedjan från utveckling till förvaltning och kan hjälpa er att höja värdet och maxmimera nyttan av era IT säkerhetslösningar. Vi ser helheten och kan hjälpa er att stärka upp kedjan där så behövs.


Behov

IT Advisor hjälper er att konkretisera era verkliga behov och assisterar er på vägen att sätta rätt IT säkerhetslösning på rätt plats och av rätt skäl.

Vi kan visa er hur olika alternativ påverkar nyttan, komplexitet, styrning, totalkostnad och löpande underhåll av tilltänkta lösningar.

Realisering

IT Advisor har lång erfarenhet av att realisera IT säkerhetslösningar och kan hjälpa er skräddarsy lösningar som passar just er verksamhet.

Vår kompetens förenat med starka partnerskap gör att vi kan leverera med genomgående kvalitet som lever upp till satta förväntningar. Vår spjutspetskompetens gör att vi kan förse er med anpassningar som ger er verksamhet maximalt värde.

Förvaltning

IT Advisor har seniora medarbetare med flerårig erfarenhet av styrning och förvaltning av IT säkerhetslösningar. I roller som IT-tjänsteägare och områdesarkitekt har vi årtionden av samlad erfarenhet av förvaltning, styrning, inköp, kontraktshantering, kapacitetsplanering och prestandasäkring.

IT Advisor kan hjälpa er att se helheten, och kan bidra till er IT organisation från dag ett.

Vill du vet mer
om hur vi jobbar?

Kontakta oss