Följ oss här:

AddPro förvärvar IT Advisor och stärker sitt Cybersecurity erbjudande

AddPro och IT Advisor har båda en lång och framgångsrik historia på den svenska IT-marknaden och nu gör man gemensam sak med ett samgående för att skapa Sveriges ledande affärspartner för Sveriges företag och organisationer inom säker och effektiv IT. Sammantaget beräknas verksamheten under 2021 omsätta över 1 MRD SEK med god lönsamhet och sysselsätta över 400 personer.

Läs den fullständiga pressreleasen på AddPro’s hemsida: https://www.addpro.se/nyheter/addpro-forvarvar-it-advisor-och-starker-sitt-cybersecurity-erbjudande.